Målrettet udvalg anbefaler en større og bredere indsats for udsatte unge

FGU, Forberedende Grunduddannelse, hjælper elever som Julia, Nika, Alexander og Mykola videre i livet, uanset hvad de har med i bagagen. Mange drømmer om at komme videre på en erhvervsuddannelse, en anden form for uddannelse eller direkte i job. Foto: FGU Lolland-Falster.
dato

Et udvalg kommer nu med forslag til en stærkere og mere koordineret indsats for at hjælpe udsatte unge i Guldborgsund Kommune bedre på vej. Et grundelement i anbefalingerne er behovet for et mere systematisk fokus på trivsel og forebyggelse af skolevægring i grundskolen.

Hjælp til at få et fritidsjob, en ungeguide og mulighed for online-undervisning for unge med social angst. Det er bare nogle af de meget konkrete anbefalinger, som et opgaveudvalg nu er kommet med til byrådet i Guldborgsund Kommune.

Udvalget har kortlagt, hvor der mangler hjælp til udsatte unge, og sætter især fokus på en mere systematisk indsats i forhold til mistrivsel og skolevægring i grundskolen. Mistrivsel viser sig blandt andet, når de udsatte unge afslutter folkeskolen og skal videre med deres uddannelse. Her går mange af dem i stå og kommer ikke af sig selv i gang med næste fase. Byrådsmedlem Dennis Fridthjof (A) har været formand for udvalget og er meget optaget af, at både kommunen og andre skal handle mere koordineret og målrettet.

”Vi er simpelthen nødt til at gøre meget mere for de udsatte unge. Vi skal støtte dem i at tro på sig selv og deres værd, ellers taber vi dem på gulvet. De har brug for opbakning så tidligt som muligt og på mange forskellige måder,” siger han.

Politikere og fagfolk er gået sammen
Opgaveudvalget, som er et midlertidigt udvalg, også kaldet et § 17, stk. 4-udvalg, har arbejdet med temaet ”Koordinerede indsatser for udsatte unge” i det seneste år. Udvalget har bestået af fire byrådspolitikere, fem fagfolk fra ungeområdet og en arbejdsgiver. De har set på emnet på tværs af traditionelle fagområder og har mødtes med unge mennesker, der er ”i systemet”. De har også været på studiebesøg i andre kommuner for at få inspiration til, hvad der virker.

Dennis Fridthjof er glad for udvalgets arbejde:

”Det har været en fornøjelse at opleve alle de deltagendes engagement for at hjælpe de unge og for sammen at finde nye måder at gøre det på. Jeg vil gerne sige tak til alle – og især en stor tak til de modige unge mennesker, der åbent har fortalt os om, hvordan deres liv og hverdag former sig.”

Nu skal der handling til
En af dem, som har deltaget i arbejdet med stor iver, er Tina Barding fra Den forberedende grunduddannelse FGU.

”Det er et grundigt stykke arbejde, vi har lavet i opgaveudvalget. Jeg håber virkelig, at mange af vores anbefalinger bliver ført ud i livet. Som en af dem, der møder de unge hver dag, kan jeg se, at der er stærkt brug for en bredere indsats for at støtte de unge både forebyggende, og når de er kommet ud, hvor de har brug for hjælp," siger Tina Barding.

Udvalgets anbefalinger blev fremlagt for Guldborgsund Byråd torsdag aften, og det er nu op til de politiske fagudvalg, kommunens fagområder og samarbejdspartnerne hos uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsliv at følge op og arbejde videre med anbefalingerne.

Kilde: Guldborgsund Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.