Sidste etape af områdefornyelsen i Nykøbing Falster midtby er netop afsløret

Den store områdefornyelse af midtbyen i Nykøbing er nu nået til den tredje og sidste etape. (Foto: Guldborgsund Kommune)
dato

En renovering af St. Kirkestræde og dele af Rådhusstræde og Langgade i Nykøbing Falster er sidste etape i den store områdefornyelse, som midtbyen har været igennem med start på Torvet tilbage i 2018. Sløret er netop blevet løftet for de nye planer, som Teknik, Klima og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune netop har godkendt. 

34 millioner kroner – så stor en anlægsinvestering er der foretaget i Nykøbing Falster midtby siden 2018. Her begyndte Guldborgsund Kommune en stor områdefornyelse, som skal binde byen bedre sammen, så de besøgende i større grad kommer rundt i alle handelsgader.

Første etape var en renovering af Torvet, som blev afsluttet i 2020. I begyndelsen af 2024 blev de sidste sten lagt i renoveringen af Dronningensgade, som støder op til Torvet.  

Nu venter tredje og sidste etape, som netop blevet godkendt af Teknik, Klima og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune.

Her rykker arbejdet videre til St. Kirkestræde og dele af Rådhusstræde og Langgade. Her skal blandt andet belægningen renoveres, så den kommer til visuelt at blive bundet sammen med det arbejde, der er sket i de to tidligere etaper. Men belægningen bliver ikke én til én, men bliver sin egen unikke fortolkning. Der benyttes blandt andet genkendelige rester af sten og fliser fra andre projekter i bymidten for at skabe genkendelighed og sammenhæng.

Jesper Blomberg, formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, er begejstret for planerne i den tredje og sidste etape i den store områdefornyelse af midtbyen:  

"Det er et rigtigt spændende ideoplæg, vi er blevet præsenteret for, som jeg synes binder en flot sløjfe på det store arbejde, der er sket i midtbyen i Nykøbing. Oplægget er blevet til med inddragelse af de vigtigste parter, nemlig dem, der har deres erhverv og liv i gaden. Så med ved bordet har både siddet Gadeforeningen Stræderne og Vores Nykøbing, så vi er sikre på, at vores store investering i gaderne, også vil ske der, hvor det kommer handelslivet mest til gavn," siger Jesper Blomberg. 

Udvalget lægger stor vægt på, at også det sidste arbejde med at få projektet færdigprojekteret sker i samarbejde med de erhvervsdrivende, så dialogen fortsætter nu ud fra ideoplægget. Udvalget har desuden bedt om, at der ses på mindre ændringer omkring Kirkepladsen, så den kan bruges mere aktivt i bylivet. Projekterings- og udbudsfasen løber frem mod efteråret, og hvis vind og vejr til det begyndes anlægsfasen i begyndelsen af 2025.

André Andersen, erhvervs- & citychef for Vores Nykøbing, glæder sig over de nye planer for midtbyen, der vil styrke Nykøbing som handelsby yderligere. 

"Vi er meget forventningsfulde og glæder os rigtigt meget til, at arbejdet går i gang. Det har fra begyndelsen været omdrejningspunktet at få de mindre handelsgader bragt mere i spil, så det er rigtigt godt, at der nu tages fat her. Nu får vi erstattet den slidte belægning i St. Kirkestræde med en belægning, der i sig selv er et kunstværk. Det vil virkelig løfte gaden, og etapen vil i det hele taget skabe en bedre sammenhæng i vores midtby," siger André Andersen.

Anlægsarbejdet forventes at blive afsluttet i foråret næste år, inden byen får sine mange faste sommerbesøg.

Kilde: Guldborgssund Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.