Sundhedsbus screener for type 2-diabetes i Sakskøbing

Foto: Diabetesforeningen. Diabetes kan ramme alle, og 98.000 danskere går rundt med type 2-diabetes, uden at de selv er klar over det. Derfor kører Diabetesforeningen Danmark rundt og tilbyder gratis screening.
dato

Diabetes kan ramme alle, og op mod 100.000 danskere går rundt med type 2-diabetes, uden at de selv er klar over det. Derfor kommer Diabetesforeningen til Sakskøbing 16. september og tilbyder gratis screening og afprøvning af en sensorbaseret glukosemåler.

Jo før man opdager diabetes, jo større er chancerne for, at man kan undgå følgesygdomme.

Derfor kaster Diabetesforeningen sig nu igen aktivt ind i kampen for at finde så mange med uopdaget diabetes og prædiabetes som muligt.

En rød sundhedsbus kommer lørdag den 16. september til Sakskøbing i anledning af Sydhavsøernes Frugtfestival fra kl. 10–17 og tilbyder gratis screening for type 2-diabetes.

”I 2030 ventes knap en halv mio. danskere at have diabetes, og mange af dem vil først blive opdaget, når alvorlige følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, nyresygdomme og øjensygdomme allerede har sat ind. Derfor er tidlig opsporing et helt nødvendigt fremstød mod den stille sundhedskatastrofe. Vi skal finde så mange som muligt, så de kan vælge at komme i behandling for - eller forebygge - en sygdom, som de ikke vidste, de havde, eller var på vej til at få”, siger Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Det kræver ingen tidsbestilling at tage imod tilbuddet om screening, som består af en digital risikoprofil og eventuelt en lille blodprøve, der bliver analyseret på stedet.

Hvis den viser et for højt blodsukker, henvises man til yderligere undersøgelse hos egen læge.

Det estimeres, at omkring 100.000 danskere går rundt med uopdaget type 2-diabetes, mens det skønnes, at 480.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes.

Det vil sige, at over 1.400 mennesker går rundt i Guldperiode borgsund Kommune med type 2-diabetes uden at vide det. Tilsvarende tal for prædiabetes er over 6.600 mennesker.

Tilsvarende tal for prædiabetes er over 5600 mennesker.

Prøv en sensorbaseret glukosemåler.
Sundhedsbussen kommer også til Sakskøbing med et tilbud til de mennesker, der allerede ved, at de har type 2-diabetes og som ikke bruger insulin. 

Som led i et forskningsprojekt er det muligt at få sat en sensorbaseret glukosemåler på armen.

Den måler blodsukkeret via en smartphone, og projektet går ud på måle, hvad man i løbet af to uger selv kan lære om sit blodsukker.

”Vi vil gerne vide, om det er en bæredygtig vej fx at give nydiagnosticerede en sensor i en kortere periode som læringsværktøj. Vi har allerede fået god respons på projektet. Der er rigtig mange, der gerne vil vide mere om hvordan deres krop reagerer på forskellige fødevarer og på motion,” siger forskningschef i Diabetesforeningen, Tanja Thybo.

Tidligere kampagne fandt over 2000 med diabetes
I 2022 fandt en opsporingskampagne fra Diabetesforeningen over 2.000 danskere med uopdaget type 2-diabetes, som dermed kom i hurtigere behandling. Det kan sikre flere gode leveår, færre følgesygdomme eller måske ingen til glæde for både dem selv og samfundet.  

Kampagnen fandt også omkring 10.000 mennesker med prædiabetes, som er forstadie til type 2-diabetes.

Diabetesforeningens indsats for at opspore og forebygge type 2-diabetes tjener også et andet formål: At afstigmatisere diabetes.

– Diabetes er en usynlig sygdom, og vi hører fra mange af vores medlemmer, at de gemmer sygdommen væk. Den stigmatisering skal vi have fjernet, for alle kan udvikle type 2-diabetes. Vi skal turde at tale mere om diabetes og gøre det helt naturligt at få tjekket sin risiko, siger Claus Richter.

Fakta:

• Sundhedsbussen kommer i år til Odense, Bornholm, Albertslund, Holbæk, Roskilde, Aarhus, Allerød, Sakskøbing, København, Horsens og Haderslev.

• 2022 var det år, hvor flest danskere nogensinde fik stillet diagnosen type 2-diabetes med hele 30.240 tilfælde.

• En tredjedel af de personer, der får type 2-diabetes, har allerede følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, nyresygdomme og øjensygdomme på diagnosetidspunktet.

• Mindst 322.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det tal forventes at stige til 420.000 i 2030.

Kilde: Diabetesforeningen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.