Guldborgsund Kommune lancerer ny plan mod den farlige kæmpebjørneklo for at beskytte borgerne

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Guldborgsund Kommune intensiverer indsatsen mod den invasive kæmpebjørneklo med ny handleplan

Hver sommer modtager Guldborgsund Kommune mange henvendelser fra borgere om forekomsten af den invasive kæmpebjørneklo. Planterne udgør en betydelig risiko, især i offentlige områder, hvor folk færdes tæt på dem.

Tidligere har indsatserne mod kæmpebjørneklo været udført, hvor det passede ind i den daglige planlægning. Men nu har Teknik, Klima og Miljøudvalget vedtaget en ny handleplan, som skal skabe mere struktur på bekæmpelsen af planten.

Den første prioritering i den nye handleplan er indsatsen omkring cykel- og gangstier samt andre områder, hvor borgerne færdes tæt på planterne. Dette skal sikre, at beboere og besøgende ikke udsættes for den farlige plantesafts brændende effekt.

Borgerne har spillet en vigtig rolle i kampen mod kæmpebjørneklo ved at sende henvendelser gennem "Giv et Praj"-systemet. Disse henvendelser danner nu grundlaget for datagrundlaget, der styres efter i den praktiske indsats mod planten.

Driftsafdelingens praktiske forberedelser er nu i gang, og indsatsen mod kæmpebjørneklo vil begynde snarest muligt. Det er en omfattende opgave, der kun kan lykkes gennem godt planlagte og kontinuerlige tiltag.

Der arbejdes også på en strategi for næste års indsats, hvor det forventes, at der vil blive skruet yderligere op for bekæmpelsen. Det er vigtigt at forstå, at indsatsen er langvarig og ofte kræver flere besøg ved de enkelte planter.

Denne langvarige indsats er nødvendig, da det vil tage flere år at opnå effekt over hele kommunen. Derudover er mange arealer med kæmpebjørneklo ikke kommunale, og her er det grundejerne selv, der er ansvarlige for bekæmpelsen på deres egne områder.

Guldborgsund Kommune fastholder sit fokus på at mindske problemerne med kæmpebjørneklo og opfordrer til fortsat borgerinvolvering i afrapporteringen af problemområder. Samarbejdet mellem kommune og borgere er afgørende for en succesfuld langsigtet bekæmpelse.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/ny-handleplan-for-bekaempelse-af-bjoerneklo

Kilde: Guldborgsund Kommune