Ledende afdelingsleder til udvikling af specialpædagogisk miljø

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sakskøbing Skole søger en afdelingsleder med mod, evner og uddannelse til at udvikle og lede Skolens specialpædagogiske miljø. 

Sakskøbing Skole har igennem mange år haft fokus på at udvikle et lærerigt og udviklende specialpædagogisk miljø for elever med behov for specialpædagogiske indsatser. 
I dag består vores specialpædagogiske område af en ressourceklasse for elever fra 0. til 6. klasse. Tilbuddet fungerer som en mellemform, hvor eleverne er tilknyttet skolens almene læringsmiljø og samtidig indgår i særligt tilrettelagte undervisningsforløb med individuelle indsatser i Ressourceklassen. Der er pt. 10 elever tilknyttet forløb i ressourceklassen. 
I overbygningen har vi etableret et læringsmiljø ”Basen”, hvor elever fra 7. – 9. klasse med behov for specialpædagogisk bistand undervises med udgangspunkt i individuelle behov. Tilbuddet er dimensioneret til 15 elever, men elevantallet kan variere over et skoleår grundet fra- og tilflytning i skoledistriktet. 
I august 2022 blev vores specialpædagogiske læringsmiljø udvidet med yderligere en enhed - et kommunalt Udviklingscenter, hvor eleverne visiteres via kommunes centrale visitationsudvalg til specialtilbud. Tilbuddet har plads til 10 elever. Som leder for specialområdet har du ansvaret for ca. 35 elever og 11 personaler. 

Vores nye lederkollega får ansvaret for at drive og udvikle skolens samlede specialpædagogiske miljø med fokus på en inkluderende tilgang. Vi er optaget af at nedbryde skellet mellem special- og almensporene, for at skabe et skolemiljø, hvor eleverne er i de fællesskaber, der giver mening for dem. Nogle elever kan have behov for et fuldtidstilbud i særligt skærmede rammer og andre elever kan udfordres med deltagelse i flere almene fag. 

Vi søger en afdelingsleder, der brænder for ledelse og det pædagogiske arbejde. Stillingen som afdelingsleder er normeret til 18,5 t. ledelse og 18,5 t. pædagogisk arbejde.

 

Som afdelingsleder har du det daglige pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar i forhold til børn, forældre og medarbejdere. Du er eksempelvis ansvarlig for individuelle elevskemaer, samarbejde med forældre, PPC og netværket omkring eleverne. 

Derudover er du tilknyttet en elevgruppe i Basen, hvor du er ansvarlig for læringsaktiviteter i samarbejdet med Baseteamet. Du vil som afdelingsleder indgå i ledelsesteamet, og du referer til skolelederen. 

 

Som afdelingsleder har du ansvar for at gå foran i arbejdet med at understøtte elevernes udvikling og læring gennem arbejdet med kommunale indsatsområder. I 2023 udarbejdede Center for Børn og Læring Inklusions- og fællesskabsstrategien, som vi skal arbejde med de kommende år. Formålet er at skabe læringsmiljøer, så langt de fleste børn i skoledistriktet kan udvikles og trives på Sakskøbing Skole. 


Du vil som afdelingsleder indgå i Sakskøbing Skoles ledelsesteam, der består af en SFO-leder, en viceskoleleder og skolelederen. Vi er et lederteam, der kvalificerer hinandens opgaver, løfter ledelsesopgaverne sammen og har et stærkt og solidt samarbejde.  

 

Personlige kompetencer:

Vi forventer:

 • At du er visionær
 • At du er fuld af energi, handlekraftig og fysisk og psykisk robust
 • At du kan bevare overblikket i en til tider travl hverdag og er mødestabil
 • At du kan prioritere din tid og dine arbejdsopgaver som afdelingsleder
 • At du kan bidrage og medvirke til et godt arbejdsmiljø med en åben, ærlig og positiv tilgang i mødet med børn, forældre og medarbejdere
 • At du er fleksibel og omstillingsparat, og loyal overfor politiske beslutninger og beslutninger truffet i ledelsesteamet 

 

Faglige kompetencer:

Vi forventer:

 • At du har en involverende og dialogbaseret ledelsesstil
 • at du brænder for at lede pædagogiske processer
 • At du er uddannet indenfor det pædagogiske område og er teoretisk velfunderet. 
 • Du er i gang med lederuddannelse eller er indstillet på at begynde 
 • At du har et vedholdende ledelsesmæssigt fokus på vores kerneopgave (børnenes læring, progression og trivsel) og ser forældre og andre relevante aktører som vigtige ressourcer i at løse opgaven optimalt
 • At du arbejder professionelt og kompetent i dit samarbejde med børn, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere

 

Vi tilbyder:

At du får muligheden for at være med til at skabe og udvikle Sakskøbing Skole mod en ny måde at lave skole på og med gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt. 

På Sakskøbing Skole har vi ansvar for 365 elevers læring og trivsel. Der er ét spor fra 0.- 6. årgang samt tre spor fra 7.-9. årgang. Vi modtager elever i 7. årgang fra vores gode kolleger på Ellekildeskolen i Sakskøbing. Vi har en skolefritidsordning med 125 børn som en integreret del af Sakskøbing Skole. Vi er i alt 45 ansatte, heraf 29 lærere, 5 skolepædagoger og 6 SFO-pædagoger.

Sakskøbing Skole er et professionelt læringsfællesskab, hvor læring og udvikling af nye kompetencer og kvalifikationer foregår på alle niveauer (elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse) 

Skolens organisering af personalets professionelle læringsfællesskaber tager udgangspunkt og udvikles i: PLC, fagudvalg, teammøder på klasse-, afdelings- og årgangsniveau, til fællespædagogiske møder og i det tætte samarbejde med Ellekildeskolen.  

 

Vi arbejder med og er optaget af: 

 • Personalets samarbejde om undervisningen styrkes
 • Personalets indsigt i egen praksis styrkes igennem en undersøgende tilgang
 • PLF understøtter elevernes læring og udbytte af undervisningen
 • Personalets kompetencer styrkes (det dobbelte læringssyn)

Foruden trivsel og faglig udvikling har vi fokus på bevægelse og sundhed og er en del af DGI´s skole- og certificeringsprogram. Vi har de sidste år indrettet nye udeområder med mange muligheder for bevægelse og udendørsaktiviteter. 

I de kommende år vil vi særligt arbejde med udviklingen af børnenes karakterdannelse. Vi vil inspirere, motivere og udruste skolekulturen og den pædagogiske faglighed, så karakterdannelse og kompetenceuddannelse integreres i alle dele af skolelivet, og dermed øger karakterstyrker som vedholdenhed, selvkontrol, tillid, nysgerrighed, ansvarlighed, empati, taknemmelighed og livsmod.
Læs mere om vores arbejdsfællesskab med 9 andre skoler i Danmark. https://www.karakterdannelse.dk/

Vi har et fagligt dygtigt personale, som foruden et engagement i en igangværende udvikling på flere områder også arbejder målbevidst ud fra skolens værdigrundlag:

 • I et samarbejde med forældrene at skabe en skole med fokus på læring, trivsel og tryghed
 • Styrke elevernes selvværd, så de kan udvise tolerance, åbenhed og respekt for sig selv og andre
 • At eleverne bevarer lysten til at lære og være nysgerrige
 • At lærere og pædagoger får optimale betingelser for at løse deres opgaver

 

Vi er særligt optaget af, at fællesskabet er rammen for den enkelte elevs dannelse og udvikling. Fællesskabet bliver derfor midlet til at nå målet for at opnå det fulde læringspotentiale hos den enkelte elev. Læring tager udgangspunkt i et relevant, trygt, anerkendende og ligeværdigt fællesskab. 

 

Stillingen er på 37 timer og er til besættelse pr. 1. august 2024. Løn og arbejdsvilkår efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist d. 21. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 24. juni 2024.

Vi ser frem til at modtage ansøgninger på ovenstående stilling, men forventer, at vi har talt sammen, inden du sender din ansøgning.  

Du kan høre mere om læringsfællesskabet på Sakskøbing Skole, ved at kontakte skoleleder Simon Leinum på 2518 1945 eller viceskoleleder Per Helsted Mortensen på 2518 0216. 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Guldborgsund Kommune, Parkvej 31B, 4990 Sakskøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6064946

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet