Ledigt job som energisk og engageret børnehaveklasseleder på Sakskøbing Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du pædagog med en pædagogisk vision og praksis, der kan glæde og begejstre vores børn i børnehaveklassen? Så har du mulighed for at søge en stilling, hvor du i samarbejde med kollegerne på Sakskøbing Skole kan forme det vigtige år, hvor børnene får de første oplevelser med at gå i skole.

Efter mange års fantastisk pædagogisk arbejde har vores børnehaveklasseleder besluttet at gå på pension. Vi søger derfor en ny børnehaveklasseleder, der er fyldt med energi, har et smittende godt humør, er positiv og engageret i arbejdet omkring børn. Du kan have erfaring som børnehaveklasseleder eller kompetencer og mod på at tage ansvaret for opgaven. 

På Sakskøbing Skole har vi sammen ansvar for 365 elevers læring og trivsel. Der er ét spor fra 0.- 6. årgang samt tre spor fra 7.-9. årgang. Vi modtager elever i 7. årgang fra vores gode kolleger på Ellekildeskolen i Sakskøbing. Vi har en skolefritidsordning med 125 børn som en integreret del af Sakskøbing Skole. Vi er i alt 45 ansatte, heraf 29 lærere, 5 skolepædagoger og 6 SFO-pædagoger.

Sakskøbing Skole er et professionelt læringsfællesskab, hvor læring og udvikling af nye kompetencer og kvalifikationer foregår på alle niveauer (elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse) 
 

Skolens organisering af personalets professionelle læringsfællesskaber tager udgangspunkt og udvikles i: PLC, fagudvalg, teammøder på klasse-, afdelings- og årgangsniveau, til fællespædagogiske møder og i det tætte samarbejde med Ellekildeskolen. 

 

Vi arbejder med og er optaget af: 

  • Personalets samarbejde om undervisningen styrkes
  • Personalets indsigt i egen praksis styrkes igennem en undersøgende tilgang
  • PLF understøtter elevernes læring og udbytte af undervisningen
  • Personalets kompetencer styrkes (det dobbelte læringssyn)

Vi har flere spændende tiltag i gang på Sakskøbing Skole. Foruden trivsel og faglig udvikling har vi fokus på bevægelse og sundhed og er en del af DGI´s skole- og certificeringsprogram. Vi har de sidste år indrettet nye udeområder med mange muligheder for bevægelse og udendørsaktiviteter. 

I de kommende år vil vi særligt arbejde med udviklingen af børnenes karakterdannelse. Vi vil inspirere, motivere og udruste skolekulturen og den pædagogiske faglighed, så karakterdannelse og kompetenceuddannelse integreres i alle dele af skolelivet, og dermed øger karakterstyrker som vedholdenhed, selvkontrol, tillid, nysgerrighed, ansvarlighed, empati, taknemmelighed og livsmod. Læs mere om vores arbejdsfællesskab med 9 andre skoler i Danmark. https://www.karakterdannelse.dk/

 

Vi har et fagligt dygtigt personale, som foruden et engagement i en igangværende udvikling på flere områder også arbejder målbevidst ud fra skolens værdigrundlag:

  • I et samarbejde med forældrene at skabe en skole med fokus på læring, trivsel og tryghed
  • Styrke elevernes selvværd, så de kan udvise tolerance, åbenhed og respekt for sig selv og andre
  • At eleverne bevarer lysten til at lære og være nysgerrige
  • At lærere og pædagoger får optimale betingelser for at løse deres opgaver

 

Vi er særligt optaget af, at fællesskabet er rammen for den enkelte elevs dannelse og udvikling. Fællesskabet bliver derfor midlet til at nå målet for at opnå det fulde læringspotentiale hos den enkelte elev. Læring tager udgangspunkt i et relevant, trygt, anerkendende og ligeværdigt fællesskab. 

Hvis du er nysgerrig efter mere information om vores skole, så inviterer vi dig gerne på et besøg, før du sender din ansøgning.

Hvis du har lyst til at høre mere om læringsfællesskabet på Sakskøbing Skole, kan du kontakte skoleleder Simon Leinum på 2518 1945 eller viceskoleleder Per Helsted Mortensen på 2518 0216.

Stillingen er på 37 timer og er til besættelse pr. 1. august 2024. Ansøgningsfrist d. 23. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 27. juni 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest og børneattest inden ansættelse. Reference indhentes forud for endelig ansættelse. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Guldborgsund Kommune, Parkvej 31B, 4990 Sakskøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065012

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet