Ny digital platform styrker foreningslivet i Guldborgsund Kommune gennem gratis adgang til Unitii

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Guldborgsund Kommune har taget initiativ til at forbedre kommunikationen og organisationen i lokale foreninger ved at indgå aftale om en fælles digital løsning, som gør brug af frivilligportalen Unitii gratis for foreningerne i to år.

De lokale foreninger i Guldborgsund Kommune har i årevis benyttet sig af forskellige kommunikationsmetoder såsom Excel-ark, opkaldslister, SMS, sociale medier og diverse beskedgrupper for at nå ud til deres medlemmer og frivillige. Disse metoder har dog nogle iboende problemer. De er ikke altid tilgængelige for alle, er ofte stærkt afhængige af visse personer, og der er en risiko for, at frivillige og medlemmer kan gå glip af muligheder og informationer.

Med hensyn til at forbedre denne kommunikation har Guldborgsund Kommune indgået en aftale om at benytte en fælles digital løsning. Foreninger vil få gratis adgang til frivilligportalen Unitii i to år. Unitii er en web- og appbaseret portal designet til at hjælpe med koordinering, organisering og rekruttering af frivillige. Portalen skaber én central indgang til frivillighed, hvilket gør det lettere for borgerne at engagere sig og reducerer den administrative byrde i foreningsarbejdet.

Formanden for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen, understreger vigtigheden af portalen, som ikke kun gør det lettere for borgere at deltage i lokale arrangementer, men også reducerer kommunikations- og koordineringsbesværet inden for foreningerne. Han påpeger endvidere, at løsningen understøtter kommunens kerneopgave og fjerner administrationsbyrden i foreningslivet.

Lasse Kok, som er formand for Nykøbing Falster Håndboldklub, udtrykker ligeledes begejstring for den nye digitale løsning. Ifølge Lasse Kok vil Unitii gøre koordineringen lettere og mere overskuelig, forbedre vigtig kommunikation med frivillige og levere en let og tilgængelig metode til at fordele opgaver.

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Landdistriktspuljen. Fremover vil foreninger i Guldborgsund Kommune modtage yderligere information om Unitii og blive inviteret til et informationsmøde, hvor de kan lære mere om brugen af portalen til deres daglige arbejde.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/digital-portal-til-foreninger-og-frivillige

Kilde: Guldborgsund Kommune