Sakskøbing Skole søger lærer med specialpædagogiske kompetencer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sakskøbing Skole søger uddannet lærer til skolens specialpædagogiske læringsmiljø pr. 1. august 2023

Skoletilbud og elevgruppe
Vi søger en lærer til skolens Udviklingscenter, der er et lille læringsmiljø med 10 elever med specialpædagogiske behov som: Tilknytnings- og udviklingsforstyrrelser, angst, eksekutive funktionsnedsættelser, emotionelle vanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder og psykosociale problematikker.
Udviklingscenteret er et af Guldborgsund Kommunes centrale skoletilbud til elever, der har brug for et særligt tilrettelagt specialpædagogisk læringsmiljø. Eleverne visiteres via Guldborgsund Kommunes centrale visitationsudvalg til tilbuddet.

Du bliver en del af stærkt specialpædagogisk team 
Vores dygtige team omkring Udviklingscenteret består i dag af to pædagoger og en lærer, der alle har faglige kvalifikationer inden for det specialpædagogiske område. Børnesynet er enkelt, tydeligt og vigtigt: "Børn gør det så godt de kan", og vores højeste prioritet er at imødekomme det enkelte barns behov for opmærksomhed og tilpasning i forhold til faglige og sociale forventninger og krav.

Du er uddannet lærer og vil gerne blive en del af et inspirerende specialpædagogisk læringsfællesskab, hvor du sammen med dine kolleger deler viden og erfaringer for at kunne forberede og gennemføre udbytterige lærings- udviklingsforløb for eleverne. Dine linjefag er gerne matematik og naturvidenskabelige fag, men du kan også undervise i fag, du ikke er linjefagsuddannet i. Læs mere om Udviklingscenterets børne- og læringssyn, pædagogiske ståsted og elevgruppe på skolens hjemmeside.

Opgaveoversigt
De primære opgaver for vores nye kollega i udviklingscenteret vil være:

·          Undervisning i Udviklingscenteret svarende til 26 lektioner pr uge

·          Deltage i ugentlige teammøder samt fælles refleksions- og forberedelsesseancer

·          Deltage i et udvidet skole-hjemsamarbejde samt i netværksmøder med relevante fagpersoner

·          Udarbejde individuelle Handle- og udviklingsplaner for eleverne

·          Bidrage til udviklingen af udviklingscenteret

Sakskøbing Skole 
Sakskøbing Skole er et professionelt læringsfællesskab, hvor læring og udvikling af nye kompetencer og kvalifikationer foregår på alle niveauer (elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse).

Skolens organisering af personalets professionelle læringsfællesskaber tager udgangspunkt og udvikles i: Pædagogisk læringscenter, fagudvalg, teammøder på klasse- og årgangsniveau, fællespædagogiske møder og i det tætte samarbejde med Ellekildeskolen. 

Vi arbejder med og er optaget af:

·          Lærernes samarbejde om udvikling og gennemførsel af undervisningen

·          Lærernes indsigt i egen praksis styrkes igennem en undersøgende tilgang

·          Lærernes kompetencer styrkes (det dobbelte læringssyn)

Foruden faglighed og trivsel har vi fokus på bevægelse og sundhed og er DGI certificeret. 
Vi har de sidste år indrettet nye udeområder med mange muligheder for bevægelse og udendørsaktiviteter.
I 2021 blev skolen indrettet med nye borde og stole til alle elever samt nye læringsmiljøer på skolens gang- og fællesarealer.

 

Vi har et fagligt dygtigt personale, som foruden et engagement i en igangværende udvikling på flere områder, også arbejder målbevidst ud fra skolens værdigrundlag:

 

·          I et samarbejde med forældrene at skabe en skole med fokus på læring, trivsel og tryghed

·          Styrke elevernes selvværd, så de kan udvise tolerance, åbenhed og respekt for sig selv og andre

·          At eleverne bevarer lysten til at lære og være nysgerrige

·          At lærere og pædagoger får optimale betingelser for at løse deres opgaver

Bestyrelse og ledelse har følgende visioner om "den gode skole":

Sakskøbing Skole tilstræber at være en god skole for de borgere, der benytter muligheden for skolegang på skolen. Bestyrelse og ledelse vil fortsat have fokus på at skabe relevante, lærerige og udviklende fællesskaber for alle skolens elever samt indsatser, der understøtter de elever, der har brug for et fagligt løft samtidig med at opretholde et højt fagligt niveau, så de fagligt stærke elever udfordres.

Sakskøbing Skole tilstræber at efterleve det fælles værdigrundlag i Guldborgsund Kommune: "Vi er her for, at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber"

Vi er særligt optaget af, at fællesskabet er rammen for den enkelte elevs dannelse og udvikling. Fællesskabet bliver derfor midlet til at nå målet for at opnå det fulde læringspotentiale hos enkelte elev. Læring tager udgangspunkt i et relevant, trygt og ligeværdigt fællesskab. 

På Sakskøbing Skole har vi ansvar for 375 elevers læring og trivsel. Der er ét spor fra 0.-6.årgang samt tre spor fra 7.-9.årgang. Vi modtager elever i 7.årgang fra vores gode kolleger på Ellekildeskolen i Sakskøbing. Vi har et undervisningsspor (0.- 9. klasse) til børn med behov for specialpædagogisk bistand, et Udviklingscenter og en skolefritidsordning med 85 børn, som en integreret del af Sakskøbing Skole. 
Personalegruppen består af omkring 50 ansatte.


Hvis du har lyst til at høre mere om lærerstillingen i Udviklingscenteret på Sakskøbing Skole, kan du kontakte skoleleder Simon Leinum på 2518 1945 eller viceskoleleder Per Helsted Mortensen på 2518 0216.

 

 

Ugentlig arbejdstid:
Fuldtid 

Varighed:
Fast stilling

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Send en ansøgning senest fredag d. 9. juni 2023.

Kontaktoplysninger:
Simon Leinum, tlf. 2518 1945
Per Helsted Mortensen, tlf. 2518 0216

Ansættelsessamtaler:
Forventes afholdt onsdag d. 14. juni 2023.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=165e6616)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sakskøbing Skole, Parkvej, 4990 Sakskøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=165e6616&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5836425

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet