Uddannet pædagog søges til udvikling af specialpædagogisk læringsfællesskab

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sakskøbing Skole søger en uddannet pædagog med evner til at udvikle og arbejde i vores specialpædagogiske læringsfællesskab. 

Sakskøbing skole har igennem mange år haft fokus på at udvikle et lærerigt og udviklende specialpædagogisk miljø for elever med behov for specialpædagogiske indsatser. 
I dag består vores specialpædagogiske område af en ressourceklasse for elever fra 0. til 6. klasse. Tilbuddet fungerer som en mellemform, hvor eleverne er tilknyttet skolens almene læringsmiljø og samtidig indgår i særligt tilrettelagte undervisningsforløb med individuelle indsatser i Ressourceklassen. Der er pt. 10 elever tilknyttet forløb i ressourceklassen. 
I overbygningen har vi etableret et læringsmiljø ”Basen”, hvor elever fra 7. – 9. klasse med behov for specialpædagogisk bistand undervises med udgangspunkt i individuelle behov. Tilbuddet er dimensioneret til 15 elever, men elevantallet kan variere over et skoleår grundet fra og tilflytning i skoledistriktet. 
I august 2022 blev vores specialpædagogiske læringsmiljø udvidet med yderligere en enhed - et kommunalt Udviklingscenter, hvor eleverne visiteres via kommunes centrale visitationsudvalg til specialtilbud. Tilbuddet har plads til 10 elever.
Vores nye kollega skal primært arbejde i Basen med tilknytning til et større afdelingsteam for specialpædagogiske indsatser som beskrevet ovenfor, hvor sparring supervision og faglige læringsfællesskaber prioriteres højt. 

Teamet i Basen består af lærere og pædagoger, der i samarbejde udvikler og tilpasser læringsmiljøet, så eleverne trives og lærer mest muligt. Eleverne udfordres med undervisning i det almene miljø i et omfang, det er udviklende og lærerigt for den enkelte elev. Eleverne undervises i fuld fagrække, og undervisningen målrettes, så eleverne kan gå til afgangsprøver i det omfang, det kan lade sig gøre.
Eleverne i Basen har generelt sociale og kognitive udfordringer i middelsvær grad og behov for et trygt læringsmiljø og en genkendelig hverdag. Nogle elever har specifikke diagnoser i en grad, hvor vi kan imødekomme deres forudsætninger for læring og udvikling.

Som pædagog arbejder du i samarbejde med kolleger i teamet med at opsætte personlige, sociale og faglige læringsmål for den enkelte elev. De konkrete mål beskriver teamet i elevens individuelle handle- udviklingsplan, der er omdrejningspunktet i netværkssamarbejdet omkring eleven. Det enkelte teammedlem er kontaktperson for en elevgruppe, og har ansvaret for den enkelte elevs skoleforløb. Kontaktpersonen faciliterer i samarbejde med den specialpædagogiske faglige leder netværksarbejdet omkring egne kontaktelever.   

På Sakskøbing Skole har vi ansvar for 365 elevers læring og trivsel. Der er ét spor fra 0.- 6. årgang samt tre spor fra 7.-9. årgang. Vi modtager elever i 7. årgang fra vores gode kolleger på Ellekildeskolen i Sakskøbing. Vi har en skolefritidsordning med 125 børn som en integreret del af Sakskøbing Skole. Vi er i alt 45 ansatte, heraf 29 lærere, 5 skolepædagoger og 6 SFO-pædagoger.

Sakskøbing Skole er et professionelt læringsfællesskab, hvor læring og udvikling af nye kompetencer og kvalifikationer foregår på alle niveauer (elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse) 

Skolens organisering af personalets professionelle læringsfællesskaber tager udgangspunkt og udvikles i: PLC, fagudvalg, teammøder på klasse-, afdelings- og årgangsniveau, til fællespædagogiske møder og i det tætte samarbejde med Ellekildeskolen. 

Vi arbejder med og er optaget af: 

  • Personalets samarbejde om undervisningen styrkes
  • Personalets indsigt i egen praksis styrkes igennem en undersøgende tilgang
  • PLF understøtter elevernes læring og udbytte af undervisningen
  • Personalets kompetencer styrkes (det dobbelte læringssyn)

Foruden trivsel og faglig udvikling har vi fokus på bevægelse og sundhed og er en del af DGI´s skole- og certificeringsprogram. Vi har de sidste år indrettet nye udeområder med mange muligheder for bevægelse og udendørsaktiviteter. 

I de kommende år vil vi særligt arbejde med udviklingen af børnenes karakterdannelse. Vi vil inspirere, motivere og udruste skolekulturen og den pædagogiske faglighed, så karakterdannelse og kompetenceuddannelse integreres i alle dele af skolelivet, og dermed øger karakterstyrker som vedholdenhed, selvkontrol, tillid, nysgerrighed, ansvarlighed, empati, taknemmelighed og livsmod.
Læs mere om vores arbejdsfællesskab med 9 andre skoler i Danmark. https://www.karakterdannelse.dk/

Vi har et fagligt dygtigt personale, som foruden et engagement i en igangværende udvikling på flere områder også arbejder målbevidst ud fra skolens værdigrundlag:

  • I et samarbejde med forældrene at skabe en skole med fokus på læring, trivsel og tryghed
  • Styrke elevernes selvværd, så de kan udvise tolerance, åbenhed og respekt for sig selv og andre
  • At eleverne bevarer lysten til at lære og være nysgerrige
  • At lærere og pædagoger får optimale betingelser for at løse deres opgaver

Vi er særligt optaget af, at fællesskabet er rammen for den enkelte elevs dannelse og udvikling. Fællesskabet bliver derfor midlet til at nå målet for at opnå det fulde læringspotentiale hos den enkelte elev. Læring tager udgangspunkt i et relevant, trygt, anerkendende og ligeværdigt fællesskab. 

Stillingen er på 30 – 34 timer og er til besættelse pr. 1. august 2024. Ansøgningsfrist d. 23. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. juni 2024.

Vi ser frem til at modtage ansøgninger på ovenstående stilling. 

Hvis du har lyst til at høre mere om læringsfællesskabet på Sakskøbing Skole, kan du kontakte skoleleder Simon Leinum på 2518 1945 eller specialpædagogisk faglig leder Mette Bille på 2518 1968.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-34 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Guldborgsund Kommune, Parkvej 31B, 4990 Sakskøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065071

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet