Visitator til Udsatte Myndighed

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Visitator søges til Udsatte Myndighed under Ekstern afdeling, Udsatte og rusmidler pr. 01.08 2024.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye Hjemløsereform pr. 1.oktober 2023, hvor Housing First er en essentiel del, blev der etableret en Udsatte Myndighed under Ekstern afdeling under Udsatte og rusmidler. Dette for at sikre, at borgerne oplever et tæt sammenhængende forløb, hvor overgangen til egen bolig føles lettere, og hvor samarbejdet og sagsgangen bliver tættere mellem udfører og myndighed.

Housing First: Er en helhedsorienteret tilgang, som består i, at hjemløse borgere i starten af et indsatsforløb flytter i en permanent selvstændig bolig, samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til borgeren med udgangspunkt i borgerens behov.

Udsatte Myndigheden arbejder med at lette overgangen fra hjemløs til egen bolig, at sikre den tætte opfølgning på indsatser, og at borgerne hurtigere kan komme i egen bolig med relevant støtte Jf. §§ 85 og 85a LAS. Udsatte Myndigheden er ansvarlige for at udfærdige og følge op på handleplaner jf. §§141 og 142 i LAS. I Udsatte Myndighed er der et tæt samarbejde med Guldborgsundborgere der har ophold i andre kommuner/regioner, og de § 110 boformer, hvor den enkelte opholder sig. Udsatte Myndigheden behandler ansøgninger om § 85 støtte jf. LAS og følger løbende op på disse.

Myndigheden under Udsatte & Rusmidler er i berøring med borgere på udsatteområdet omfattet af §85 (socialpædagogisk støtte) og §85a (Housing First).

Udsatte og Rusmidler arbejder ud fra den svenske psykoterapeut Per Revstedts motivationsmetode. Det betyder, at vi tror på at alle har et ønske om at være konstruktive, aktive, målrettede og sociale.
Relationsdannelsen er afgørende i arbejdet med borgerens forandringsproces, hvor det er medarbejde-rens rolle at formidle: engagement, tiltro, håb, respekt, forståelse og ærlighed.

Stillingens nøgleopgaver:
Som vores nye kollega vil du være en del af et lille team, der bl.a. varetager sagsbehandling for Guldborgsund-borgere på § 110 i egen kommune samt Guldborgsund borgere på § 110 i andre kommuner/regioner. Du skal varetage myndighedsopgaver inden for SEL§§ 85a, 85, 107, 110, 141, og § 142.

Du bliver en del af et team, der har til opgave bl.a. at:
•    Afklare den enkelte borgers behov for fremtidig støtte.
•    Vurdere behov for indsatser, opstille mål og træffe socialfaglige afgørelser.
•    Følge op på handleplan, mål og indsatser.
•    Have fokus på en faglig, tæt og hurtig sagsbehandling for den enkelte borger.
•    Sikre retssikkerhed og opfølgning gennem borgerinddragelse.
•    Samarbejde tæt med udfører og boformer jf. § 110 SEL.    

Vi forventer at du:
•    Er uddannet socialrådgiver/formidler.
•    Har erfaring med myndighedsopgaver og funktionen som visitator.
•    Har erfaring med VUM og Nexus. 
•    Trives i en hverdag med uforudsigelighed og komplekse opgaver.
•    Er i besiddelse af gyldigt kørekort. 
•    Deltager i faglig kollegial sparring og supervision.

Vi tilbyder:
•    At du bliver del af et stærkt fællesskab i et mindre team, hvor alle brænder for kerneopgaven.
•    Arbejde i en organisation i udvikling og forandring.
•    Supervision.
•    Ledelse, der vægter dialog og inddragelse højt.
•    Stor indflydelse på planlægning af egne opgaver.  

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. 
Stillingen er på fuldtid. 
Ved ansættelse indhentes straffeattest. 
Hvis du kommer i betragtning til stillingen, vil vi indhente reference efter forudgående aftale med dig.  

Ansøgningsfrist 4. juni 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtale i uge 24.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: 
Afdelingsleder af Ekstern afdeling og Udsatte Myndighed; Lise Sørup Antonisen på tlf. 25181026
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=890da70a)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Guldborgsund Kommune, Nørrevang, 4990 Sakskøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6048967

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet